Veilig en verantwoord spelen

Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van risicovolle producten zoals kansspelen op een verantwoorde wijze kan en moet plaatsvinden. Wij houden ons aan een aantal principes en regels. Ook voor u als onze gast betekent dat u zich aan bepaalde ‘spelregels’ dient te houden.

Geen toegang voor personen onder 18 (21) jaar

Wij laten geen personen onder 18 jaar toe tot Casino Sevens Beverwijk en geen onder 21 jaar (Casino Sevens Aalsmeer). Onze medewerkers houden deze regel streng in acht. Bij twijfel of steekproefsgewijs wordt om een legitimatie van onze bezoekers bij het binnentreden van Casino Sevens gevraagd.

Objectieve informatie over verantwoord spelen

Wij hebben een informatiefolder voor u klaarliggen bij onze balie. Hiermee willen wij u als gast op een objectieve en neutrale wijze over het spelen informeren en de risico’s die het deelnemen aan kansspelen kunnen opleveren. Ons doel is om u goed te informeren en ervoor te zorgen dat u bewust en verantwoord speelt binnen uw budget en daarmee uw tijd binnen Casino Sevens op een plezierige en ontspannen wijze besteedt.

Speciaal opgeleide medewerkers

Alle medewerkers die met u als gasten omgaan worden speciaal opgeleid op het gebied van verantwoord spelen. Dit omvat het vroegtijdig herkennen van signalen over problematisch speelgedrag en mogelijke verslaving en ook het beantwoorden van vragen hierover. Slechts indien nodig zult u iets van deze kennis ervaren. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u op een verantwoorde wijze deelneemt en van ons aanbod van kansspelen gebruik maakt en van een optimale en ontspannen tijdbesteding geniet.

De zelftest

We adviseren onze spelers om even een moment de tijd te nemen voor een zelftest, welke u kunt vinden op deze websites: www.gokwijzer.nl en www.speelbewust.nl Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers en leidinggevenden graag bereid om u verder te helpen bij een keuze en het bereiken van een zorginstelling.

Verslavingspreventiebeleid

Bekijk ons preventiebeleid (geldig tot 1 oktober 2021) en de beleidsregels verantwoord spelen van de KSA.