Casino Sevens Privacy Verklaring

1. INLEIDING

De bescherming van uw privacy is voor Casino Sevens zeer belangrijk. Daarom willen we dat u onze webpagina’s kunt bezoeken zonder zich zorgen te maken over beveiligingsproblemen. Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder het openbaar maken van persoonsgegevens. De volgende privacyverklaring geeft u een overzicht van hoe Casino Sevens de bescherming van uw privacy garandeert, het type gegevens dat wordt verzameld en het hoofddoel ervan.

2. DATA PROCESSING OP ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt, worden enkele van de verzamelde gegevens gebruikt voor statistische evaluatie. De omvang van dergelijke gegevens wordt hieronder beschreven.
De gegevens worden alleen intern gebruikt en dienen voornamelijk om onze website voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw bedrijfs- of persoonlijke vereisten. Voor het volgen van doeleinden gebruiken we Google analytics. Tijdens een bezoek aan onze website verzamelen en evalueren we de volgende gegevens die uw browser naar onze server stuurt. De gegevens worden verzameld met behulp van JavaScript, die wordt uitgevoerd vanaf elke webpagina. JavaScript plaatst een tracking cookie op uw computer om uw browser sessie te identificeren en herhaalde toegang tot de website te herkennen.
De volgende gegevens worden verzameld:
Aanvraag (naam van het aangevraagde gegevensbestand) inclusief parameters
Browser type en versie (bijvoorbeeld Internet Explorer 6.0)
Browsertaal (bijvoorbeeld Nederlands)
Besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows XP)
Interne resolutie van uw browser venster
Schermresolutie
JavaScript activering
Geïnstalleerde plugins (bijvoorbeeld Java, Flash, Real, Quicktime)
Cookies aan / uit
Kleur bitdiepte
Referrer-URL (de eerder bezochte website, inclusief parameters, bijvoorbeeld zoekitems in zoekmachines) IP-adres om land van herkomst te identificeren.
Het IP-adres zelf wordt alleen gebruikt voor geografische toewijzing en om de provider te identificeren en wordt daarna weer onmiddellijk verwijderd.
Tijd en datum van toegang
Eventuele persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd in een van onze formulieren, om informatie te vragen, worden ook opgeslagen. Casino Sevens zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften.
Casino Sevens zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na drie maanden door Casino Sevens verwijderd.
Casino Sevens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone (uw ‘apparaat’).
Casino Sevens gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browser instellingen van uw apparaat verwijderen.

3. IP-ADRES

Het IP-adres wordt op elk serververzoek verzonden. Dit gebeurt om de server te laten weten waar (naar welk IP-adres) de reactie op het verzoek naartoe moet worden verzonden. Uw internetleverancier (ISP) geeft uw apparaat een IP-adres zodra u verbinding maakt met internet. De ISP kan op elk gewenst moment terughalen welk IP-adres is toegewezen aan welke van haar klanten. Zolang het IP-adres opgeslagen is, is het theoretisch mogelijk de eigenaar van de internetverbinding te identificeren via de internetprovider. Daarom slaan wij en onze statistische aanbieders het IP-adres niet permanent op, maar alleen tijdelijk op voor sessieherkenning en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om hacker-aanvallen af te sluiten). Het IP-adres wordt daarna onmiddellijk verwijderd zodat alle verzamelde gegevens anoniem worden gemaakt en het niet meer mogelijk is om de gebruiker te identificeren, zelfs niet via de internetprovider.

4. COOKIES

Wij maken gebruik van Cookies.

4.1. HET DOEL VAN COOKIES

Om u de website van Casino Sevens zonder beperkingen te kunnen laten gebruiken, gebruiken we ‘sessie cookies’. Sessie cookies zijn kleine pakketten van informatie die automatisch worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat van de website bezoekers. In een sessie cookie wordt een willekeurig gecreëerd en uniek identificatienummer gedeponeerd, een zogenaamde sessie-ID. Een sessie cookie bevat bovendien informatie over de oorsprong en de levensduur ervan. Deze cookies kunnen geen andere soorten gegevens opslaan. Het plaatsen van sessie cookies op uw computer stelt ons niet in staat om de bestanden op uw computer te zien. Nadat u uw sessie op de website van Casino Sevens hebt afgesloten, d.w.z. nadat u uw browser venster hebt gesloten, worden de sessie cookies automatisch van uw apparaat verwijderd. Om website services te kunnen gebruiken die authenticatie vereisen moet u op uw apparaat sessie cookies activeren.

4.2. COOKIES BEHANDELEN

Met uw browserinstellingen kunt u instellen hoe u wilt dat cookies worden behandeld. Standaard wordt de browser ingesteld op sessie cookies. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van sessie cookies te weigeren.

5. PRIVACYBELEID VAN CASINO SEVENS

Casino Sevens beschouwt privacy (gegevensbescherming), informatiebeveiliging en betrouwbaarheid als basis voor stabiele en succesvolle klantenrelaties. Daarom willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren over ons privacybeleid.

5.1. PRIVACY PRINCIPLES

De bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens is van groot belang voor ons.
Alle data toepassingen die door Casino Sevens worden uitgevoerd, voldoen aan de bepalingen van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensverwerking, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)verstrekte beleidsregels. Al onze medewerkers zijn verplicht gegevens geheim te houden zoals gespecificeerd in artikel 12 Wbp.
Naleving van de gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsvoorschriften wordt door de gehele Groep gewaarborgd door de volgende bindende maatregelen:
Privacy Concept
Privacy beleid
Privacy programma
Privacy Management System

5.2. PRIVACY CONCEPT

Het privacy concept legt het gewenste niveau van beveiliging (de beveiligingseisen) vast zoals gedefinieerd door de wettelijke vertegenwoordigers van Casino Sevens. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de eisen aan het privacy beleid en het voortdurende privacy verbeteringsproces.

5.3. PRIVACYBELEID

Vanwege de beoordeling van de privacy-gerelateerde processen en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming is taakgroep opgericht om een schriftelijk privacybeleid op te stellen dat dient als basis voor de uitvoering van het privacy programma en de oprichting van het Privacy Management System.

5.4. PRIVACY PROGRAMMA

Als onderdeel van het privacy programma worden de doelstellingen voor gegevensbescherming voortdurend gespecificeerd en de maatregelen die worden uitgevoerd worden gedefinieerd in de vorm van een werkprogramma en voorzien van overeenkomstige implementatie deadlines.

5.5. PRIVACY MANAGMENT SYSTEM

Het Privacy Management System definieert de regels, beleidsmaatregelen, middelen, methoden, verantwoordelijkheden, procedures en organisatiestructuren voor het implementeren en bewaken van het privacy programma. Op basis van de internationale normen ISO 9001: 2008 en ISO / IEC 27001: 2005 is ons privacybeleid ontworpen volgens het model PDCA (Plan, Do, Check, Act) om voortdurende verbetering te behalen.

5.6. GEGEVENS TOEPASSINGEN

In het geval sprake is van een verplichting om te registreren, worden de data applicaties die binnen de reikwijdte van Casino Sevens worden ingevoerd, opgenomen in het Data Processing Register (DPR). Iedereen heeft het recht om de geregistreerde gegevensaanvragen te inspecteren op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De contactgegevens van de AP zijn als volgt: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag , telefoonnummer 0900-2001201.

5.7. GEVOELIGE DATA

Casino Sevens verzamelt of verwerkt in het kader van zijn aanwezigheid op het web geen gevoelige data in termen van art. 16 e.v. Wbp.

5.8. GEGARANDEERDE GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw goedkeuring verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien sprake is van een contractuele relatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijnen zoals die zijn gedefinieerd in de desbetreffende wettelijke voorschriften, zoals de AVG en de Wbp.

5.9. OVERDRAGEN EN OVERGEVEN VAN GEGEVENS

Gegevensoverdracht aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw goedkeuring. Vrijgesteld van deze bepaling zijn gegevensoverdrachten die nodig zijn voor het nakomen van contracten. Als gegevens doorgegeven worden aan orderverwerkers (serviceproviders), wordt dit uitsluitend uitgevoerd aan bedrijven waarmee of een verwerkersovereenkomst wordt gesloten of aan bedrijven die voldoende kunnen garanderen te voldoen aan de bepalingen van de AVG en Wbp omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

5.10. DATAVEILIGHEID

De technologieën die door Casino Sevens worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (hardware, software, netwerk, infrastructuur) te verwerken, voldoen aan de modernste beveiligingstechnologieën als omschreven in de AVG en Wbp.

5.11. RECHTEN OP TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en de AVG heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@casinosevens.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Casino Sevens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.casinosevens.nl

5.12. RECHT VAN INTREKKING

Overeenkomstig de voorschriften van de Wbp en AVG, kunt u op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. In dat geval zullen we uw gegevens niet meer gebruiken en worden deze verwijderd met inachtneming van wettelijke retentieperioden.

5.13. RECHT VAN BEZWAAR

Overeenkomstig de bepalingen van de Wbp en AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegeven. Op grond van deze regelingen heeft u het recht om uw gegevens geheel te laten in te zien, te wijzigen of zelfs te wissen. Als aan deze eisen is voldaan, wijzigen we uw gegevens binnen een periode van 8 weken, rekening houdend met wettelijke perioden van behoud.

5.14. VERDERE INFORMATIE

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Casino Sevens door een bericht te sturen naar:

E-mail: info@casinosevens.nl
Casino Sevens – Privacy Statement – versie 03 februari 2020