Automaattypen

In Casino Sevens treft u drie typen speelautomaten aan:

  • Speelautomaten voor één speler categorie A.
  • Speelautomaten voor één speler categorie B.
  • Speelautomaten voor meerdere spelers (meerspelers).

De automaten voor één speler en speelautomaten voor meerdere spelers kennen een verschillend spelverloop.

Spelverloop speelautomaten voor één speler

Dit spel heeft meestal twee fasen: het basisspel en het vervolgspel. Ingeworpen geld verschijnt op de creditmeter. In het basisspel wordt ingezet vanaf deze creditmeter. De inzet bedraagt maximaal 20 cent. Doorgaans werken speelautomaten met rollen met credits met een waarde van 20 cent en speelautomaten met videoschermen met credits met een waarde van 1 cent.

Meestal biedt de speelautomaat de keuze om een basisspel te spelen op de rollen of middels een “0/1” spel of “0/20” spel. Bij het spelen van “0/1” of “0/20” spellen wordt doorgaans niet deelgenomen aan een eventuele gekoppelde jackpot – dit kan op automaatniveau zijn bepaald en/of onderdeel zijn van de huisregels van het casino. Deze spelvorm is bedoeld om direct credits van de creditmeter naar de clubmeter over te boeken. Vanaf de clubmeter kan met hogere inzetten het vervolgspel worden gespeeld.

Spelverloop speelautomaten voor meerdere spelers

De meerspeler speelautomaten zijn grofweg in te delen in twee soorten: de rollen- of videoautomaten die lijken op speelautomaten bedoeld voor één speler en de geautomatiseerde casinospelen als Roulette.

Bij het eerste speltype wordt voorafgaand aan het rollen (of vergelijkbaar) spel een basisspel gespeeld waarbij meestal €8 wordt ingezet in een alles-of-niets of verdubbelspel. In bijna alle gevallen wordt hetzelfde bedrag gewonnen en weggeschreven naar de clubmeter. Vanaf dat moment kunnen gedurende een langere periode, meestal 2 minuten, meerdere vervolgspelen gespeeld worden.  In de meeste gevallen is er een aftel element zoals een tijdbalk of een spinmeter die terugloopt. Zodra deze aftelperiode voorbij is, moet een nieuw basisspel gespeeld worden voordat er verder gespeeld kan worden. De beschikbare inzetten worden soms begrensd op basis van de inhoud van de clubmeter en de hoeveelheid speltijd die nog beschikbaar is om te voorkomen dat het spel stilvalt.

De geautomatiseerde casinospelen werken doorgaans met relatief lange spelronden. Bij deze spelvormen zijn basisspel en vervolgspel gelijk. Het is echter mogelijk om, indien er in eerdere spellen prijzen gewonnen zijn, extra in te zetten vanaf de clubmeter. De inzet per inzetelement kan (dynamisch) worden beperkt wegens de eisen die in de regelgeving worden gesteld met betrekking tot maximale prijs, minimale uitbetaling, pieknorm en/of maximaal gemiddeld uurverlies.

Vanwege de hogere initiële inzet, de vaak hogere vervolginzetten en daarmee hogere prijzen die kunnen worden gewonnen, worden meerspelers, met name de rollen- en videoautomaten, beschouwd als een zwaarder kansspelproduct waarbij ook het risico op problematisch spelgedrag groter kan zijn.

Maximale prijs per spel

Tussen de verschillende speelautomaatcategorieën zijn verschillende maximale prijzen vastgesteld door de overheid. De volgende maximale prijzen zijn vastgesteld:

Categorie Maximale prijs per spel
Eén speler, categorie A €40
Eén speler, categorie B €80
Meerspeler €1600

Sommige speelautomaten bieden extra winkansen door het aanbieden van zogenaamde “bonus games” of “win games” of “credit games”.  Deze worden echter beschouwd als aparte spellen, waardoor de maximale prijs per spel binnen de normen blijft.

Maximaal gemiddeld uurverlies

Onder het begrip uurverlies wordt het bedrag verstaan dat gemiddeld per uur continu spelen verloren wordt. De maximale waarden van dit gemiddelde uurverlies zijn vastgesteld door de overheid en worden tijdens het keuren van een speelautomaat gecontroleerd door een onafhankelijk keuringsinstituut.
Er is enig verschil tussen het maximaal toegestane gemiddeld uurverlies per categorie speelautomaten in waarde en/of meetmethode:

Categorie Max. Gem. Uurverlies Meetmethode
Eén speler, categorie A €40 100 uur continu bespelen
Eén speler, categorie B €30 100 uur continu bespelen
Meerspeler €40 100.000 spellen

Het daadwerkelijke gemiddelde uurverlies wordt medebepaald door het speltempo en inzetgedrag.
Let op: De gestelde waarden zijn gemiddelden.  Het kan voorkomen dat gedurende langere tijd de uurverliezen hoger of lager liggen. Gezien de lange meetperiode is het uitbetaalgedrag van de speelautomaat op de korte termijn niet te beïnvloeden of te voorspellen.

Gemiddeld uitbetalingspercentage

Het uitbetalingspercentage van de automaat geeft aan hoeveel van de inleg gemiddeld aan de speler wordt uitbetaald. Het wordt als volgt berekend:
(Uitbetaling naar creditmeter / Inleg vanaf creditmeter) * 100
De minimale uitbetalingspercentages zijn vastgesteld door de overheid en worden tijdens het keuren van een speelautomaat gecontroleerd door een onafhankelijk keuringsinstituut.
Er is enig verschil tussen de minimale uitbetalingspercentages per categorie speelautomaten in waarde en/of meetmethode:

Grilligheid

Er kan een groot verschil zijn tussen de grilligheid van het uitbetaalgedrag van de verschillende speelautomaten. Sommige speelautomaten hebben een “vlak” uitbetaalgedrag, waarbij het aantal spellen dat prijs geeft relatief hoog ligt maar waarbij de gemiddelde prijs relatief laag is.
Omgekeerd hebben andere speelautomaten een “grillig” uitbetaalgedrag, waarbij het aantal spellen dat prijs geeft relatief laag ligt maar waarbij de gemiddelde prijs relatief hoog is. Of wisselen periodes met veel verliezende en veel winnende spellen elkaar beurtelings af.
De grilligheid wordt in de regelgeving begrensd door de zogenaamde “pieknorm”. Hierbij wordt een maximum gesteld aan het aantal “pieken”, perioden waarin een speelautomaat relatief weinig of juist relatief veel uitbetaalt. Bij speelautomaten voor één speler wordt gemeten over een periode van 100 uur continu spelen. Bij meerspelers over een periode van 100.000 spellen. Door het verschil in meetmethode kan de meerspeler in de praktijk een stuk grilliger aanvoelen dan een automaat voor één speler.
Kansspelbelasting
Op speelautomaten wordt de kansspelbelasting (30,1%) betaald over de omzet van de spelautomaat (het verschil tussen het ingeworpen en het uitbetaalde bedrag). Dit komt volledig voor rekening van het casino.
Inworp
Om te kunnen spelen, dient er eerst geld te worden ingeworpen. Dit kan met munten maar vaak ook met biljetten. Afhankelijk van de speelautomaat kunnen 10ct, 20ct, 50ct, 1 euro en 2 euro munten worden ingeworpen. 5 euro, 10 euro, 20 euro en 50 euro biljetten.
Voor een bewust speelgedrag is het wettelijk bepaald dat het niet mogelijk is om grotere biljetten in te voeren. Om dezelfde reden is het ook niet mogelijk om biljetten in te voeren als er reeds 50 euro of meer op de creditmeter staat. Bij het invoeren van het biljet is er tevens een bezinningsmoment, wachttijd voordat deze op de creditmeter wordt bijgeteld.

Uitbetaling

Het is altijd mogelijk om na afronden van het lopende spel de tegoeden op de speelautomaat uit te betalen. Meestal gaat dit in twee stappen. Het opnemen van de clubmeter naar de creditmeter. En vervolgens het uitbetalen van de creditmeter. De credits worden uitbetaald in munten. De kleinste munt die kan worden uitbetaald, verschilt per speelautomaat. Restanten kleiner dan de kleinste munt (1 euro of 2 euro) worden dan meestal gegokt naar een uitkeerbare waarde. Dit is een eerlijke gok. Als 50ct wordt gegokt naar mogelijk uitkering van 1 euro is deze kans 50%, en 50% kans op verlies van de 50ct.

Bij grotere bedragen wordt het tegoed niet via de speelautomaat uitbetaald maar middels een handmatige uitbetaling. Er verschijnt een melding op de speelautomaat en op het scherm van de casino medewerker. De medewerker krijgt op de computer het exacte bedrag door en zat dit vervolgens komen brengen.

Munten

Om te kunnen spelen zijn munten nodig. In het casino staan wisselaars waar biljetten kunnen worden gewisseld in 2 euro munten. Alleen 2 euro munten omdat deze munten ook worden gebruikt door de speelautomaten om uit te betalen.
Na uitbetaling en ontvangst van 2 euro munten kunnen deze op de wisselaars weer teruggewisseld worden naar biljetten.

Biljetten

Het is op veel speelautomaten mogelijk om te spelen met biljetten. Het is dan niet nodig om de biljetten eerst te wisselen voor munten. Op de wisselaars kunnen grote biljetten gewisseld worden naar kleinere biljetten.

Pinnen

Het is niet mogelijk om met een bankpas te spelen op de speelautomaat. In het casino staan pinautomaten waar biljetten en soms munten kunnen worden gepind. Voor een bewust speelgedrag is de opname per keer gelimiteerd. Het is ook mogelijk bij uw bank uw maximale dagopname te laten begrenzen.

Om te onthouden

  • Meerspeler rollen- en videoautomaten zijn doorgaans grilliger dan automaten bedoeld voor één speler. Dit kan spannender zijn, maar brengt ook extra risico met zich mee.
  • Alle waarden in deze tekst betreffen gemiddelden die gemeten worden over een relatief lange periode. Het uitbetaalgedrag van een speelautomaat op de kortere termijn is niet te voorspellen of te beïnvloeden.
  • Speelautomaten zijn bedoeld ter vermaak. Zorg ervoor dat het een spel blijft en speel niet om financiële problemen op te lossen of verliezen terug te winnen. Speel bewust!

Meer informatie? Spreek uw gastheer/gastvrouw aan of stel een vraag via het informatiescherm in het casino of via onze website casinosevens.nl.